OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA GRUPNU ŽIRIRANU IZLOŽBU LET S GAVRANOM (2020.)

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA GRUPNU ŽIRIRANU IZLOŽBU LET S GAVRANOM (2020.)

 

Sukladno pravilima Natječaja, za izložbu se odabiru radovi sljedećih autora:

 

 1. IRENA PODVORAC
 2. DORIS DESPOT
 3. ZORAN KAKŠA
 4. LUCIJA MARIN
 5. DARIJA STIPANIĆ
 6. SMILJKA FRANIĆ
 7. MARINA ĐIRA
 8. CELLA ANITA CELIĆ
 9. VANDA JURKOVIĆ
 10. MATEJA RUSAK
 11. DRAGICA DADA MODRIĆ
 12. NATAŠA RAŠOVIĆ
 13. PETAR POPIJAČ
 14. DOMINIQUE JURIĆ
 15. ŽELJKO BUBALO
 16. VALENTINA MARĐETKO
 17. MARINA POPOVIĆ
 18. ANA HERCIGONJA GUTCHY
 19. MARGARETA PERŠIĆ

POUMAR najljepše zahvaljuje  svim sudionicima i pozivamo vas da se prijavite na naše buduće natječaje.